شناور باد

  • شناور باد/دقت بالا/GPS/ارتباط بلادرنگ/پردازنده ARM

    شناور باد/دقت بالا/GPS/ارتباط بلادرنگ/پردازنده ARM

    مقدمه

    شناور باد یک سیستم اندازه گیری کوچک است که می تواند سرعت باد، جهت باد، دما و فشار را با جریان یا در نقطه ثابت مشاهده کند.توپ شناور داخلی شامل اجزای کل شناور، از جمله ابزار ایستگاه هواشناسی، سیستم های ارتباطی، واحدهای منبع تغذیه، سیستم های موقعیت یابی GPS و سیستم های جمع آوری داده است. داده های جمع آوری شده از طریق سیستم ارتباطی به سرور داده ارسال می شود. مشتریان می توانند داده ها را در هر زمان مشاهده کنند.