آنالیز نمک مغذی

  • تجزیه و تحلیل نمک مغذی / نظارت بر روی درجا / پنج نوع نمک مغذی

    تجزیه و تحلیل نمک مغذی / نظارت بر روی درجا / پنج نوع نمک مغذی

    تحلیلگر نمک مغذی دستاورد کلیدی پروژه تحقیق و توسعه ما است که به طور مشترک توسط آکادمی علوم چین و Frankstar توسعه یافته است.این ابزار عملکرد دستی را به طور کامل شبیه‌سازی می‌کند و تنها یک ابزار می‌تواند به طور همزمان نظارت بر روی خط پنج نوع نمک مغذی (نیتریت No2-N، نیترات NO3-N، فسفات PO4-P، نیتروژن آمونیاکی NH4-N را تکمیل کند، سیلیکات SiO3-Si) با کیفیت بالا.مجهز به ترمینال دستی، فرآیند تنظیم ساده و عملکرد راحت، می تواند نیازهای بویه، کشتی و سایر اشکال زدایی میدانی را برآورده کند.