مینی موج شناور

  • شناور موج کوچک / پلی کربنات / ثابت / اندازه کوچک / دوره مشاهده طولانی / ارتباط بلادرنگ

    شناور موج کوچک / پلی کربنات / ثابت / اندازه کوچک / دوره مشاهده طولانی / ارتباط بلادرنگ

    مینی موج شناور می‌تواند داده‌های موج را در کوتاه‌مدت از طریق نقطه ثابت یا رانش کوتاه‌مدت مشاهده کند و داده‌های پایدار و قابل اعتمادی را برای تحقیقات علمی اقیانوس، مانند ارتفاع موج، جهت موج، دوره موج و غیره ارائه دهد.همچنین می توان از آن برای به دست آوردن داده های موج مقطع در بررسی بخش اقیانوس استفاده کرد و داده ها را می توان از طریق Bei Dou، 4G، Tian Tong، Iridium و روش های دیگر به مشتری ارسال کرد.