شناور شناور

  • شناور شناور / پلی کربنات / بادبان آبی / جریان

    شناور شناور / پلی کربنات / بادبان آبی / جریان

    شناور شناور می تواند لایه های مختلف رانش جریان عمیق را دنبال کند.مکان یابی از طریق GPS یا Beidou، اندازه گیری جریان های اقیانوسی با استفاده از اصل لاگرانژ و مشاهده دمای سطح اقیانوس.شناور دریفت سطحی از استقرار از راه دور از طریق Iridium پشتیبانی می کند تا مکان و فرکانس انتقال داده را بدست آورد.