ADCP

  • پروفیل جریان داپلر آکوستیک ADCP/پنج پرتو/300-1200KHZ/عملکرد پایدار

    پروفیل جریان داپلر آکوستیک ADCP/پنج پرتو/300-1200KHZ/عملکرد پایدار

    مقدمه سری RIV-F5 یک ADCP پنج پرتوی تازه راه اندازی شده است.این سیستم می تواند داده های دقیق و قابل اعتمادی مانند سرعت فعلی، جریان، سطح آب و دما را در زمان واقعی ارائه دهد که به طور موثر برای سیستم های هشدار سیل، پروژه های انتقال آب، نظارت بر محیط زیست آب، کشاورزی هوشمند و خدمات آب هوشمند استفاده می شود.این سیستم مجهز به مبدل پنج پرتو است.یک پرتو صدای مرکزی 160 متری اضافه شده است تا توانایی ردیابی پایین را برای محیطی خاص تقویت کند.